Sök:

Örtmedicin

Bättre hälsa med naturens egen medicin

Örtmedicin i Sverige

Under medeltiden när Sverige kristnades, var det munkar och nunnor som förde örttraditionen från bl.a. grekerna vidare. De var kunskapsrika och presterade i hög grad med att bota de sjuka. Örtagårdar skapades på klostren. Då framkallades olika örtbehandlingar till varje individ, efter sjukdom och behov. Läs mer

Historia, Naturmedel, Örter

Bachs blomsterdroppar

Följande är en presentation av Bachs blomsterdroppar. Läs mer

Naturmedel, Örter

Bachs blomstermedicin

Edward Bach var en läkare i England i början av 1900-talet. Bachs blomstermediciner är essenser från blommor som används för att påverka olika sinnestillstånd.

Ett av hans stora intressen låg i att få fram en mer skonsam medicin än vanlig skolmedicin. Läs mer

Läkande örter, Naturmedel, Örter

Paracelsus naturmedicin

På 1500-talet kom Paracelsus som trodde på de fyra elementen, men han ansåg samtidigt att kosmos var skapat av tre andliga principer: salt, svavel och kvicksilver. Detta handlar om symboler, precis som elementär – läran. De tre principerna kallades “tria prima” och de ansågs finnas i allt skapat – sten precis som människa. Läs mer

Historia

Forngrekisk medicin

Den första berömda läkaren under antiken var Hippokrates som levde i Grekland under 400-talet f. Kr.
Hippokrates (ca 460-377fKr) har blivit tillkallad medicinens eller läkekonstens fader. Han ansåg att sjukdom kom ifrån naturen och inte gudarna. Han var den förste läkaren som faktiskt undersökte sina patienter och som tyckte att läkaren skulle snarare behandla patienten än hans sjukdom. Detta baserades på åsikten att sjukdom är en oenighet och obalans i patientens liv. För att behandla patienten, skulle läkaren ta hänsyn till dennas personlighet, levnadssätt, miljö och matvanor. Läs mer

Historia

Medicinens historik

Dokument från tusentals år f. Kr vittnar om örtmedicinens utbredning i länder som Indien, Kina, Egypten och Grekland.De äldsta nedtecknade beskrivningar av ört – tradition finns på kilskriftstavlor från länderna kring Persiska viken. Dessa tavlor som är daterade till ungefär 6000 f.Kr beskrev lokala medicinalväxter och hur de skulle användas mot olika sjukdomar. Läs mer

Historia

Syntetiska läkemedel

Från mitten 1900-talet tog de syntetiskt framställda substanserna över och ursprunget, växterna själva, när det gällde deras läkande betydelse, glömdes bort. Under ett par decennier framställdes syntetiska läkemedel med vad man då trodde “nästan inga bieffekter”. I dag känner vi till de syntetiska medicinernas bieffekter.
Syntetiska läkemedlen skapades av alkemisten Paracelsus (1493-1541), som destillerade växternas eteriska oljor och kombinerade dem med andra ingredienser. Läs mer

Modern medicin

Naturmedel

Naturmedel tillverkas av medicinalväxter och innehåller många sammansatta ämnen och funktioner. Örtmedicinen innefattar, förutom det som vanligen menas med örter, även träd, ormbunkar, havstång eller lavar, såväl hela växter som delar används. Läkemedlen inom fytoterapin kännetecknas av att de innehåller allt som biogenetiskt lagrats i växten, inte bara isolerade eller syntetisk väg framställda kemikalier. Läs mer

Naturmedel

Vad är örtmedicin?

Den biologiska medicinen innefattar olika naturenliga metoder för att stärka kroppens självläkande mekanismer. I behandlingen kan ingå fasta, vegetarisk kost, örtmediciner, avspänning, fysio- och psykoterapi. Läs mer

Allmän om örtmedicin

Örtmedicinens bakgrund

Ända fram till mitten av 1900-talet användes växter som läkemedel i Sverige. Apoteken tillverkade mediciner av pulver, extrakt eller tinkturer från växter och örter. Apotekare och farmaceuter hade en äkta kunskap om växternas egenskaper och vilka verksamma substanser de innehöll. Läs mer

bakgrund