Sök:

Örtmedicin

Bättre hälsa med naturens egen medicin

Örtmedicinens historia

Så länge som människan har funnits på jorden har man på ett eller annat sätt använt sig av växer för att lindra smärta, dämpa feber, desinficera sår och mycket annat. Många av de växer som finns omkring oss har en medicinal inverkan på den mänskliga kroppen, men numera nyttjar man inte naturapoteket alls till förmån för doktorer och receptbelagda läkemedel. Läs mer

Historia

Johannesört

Johannesörten började användas efter det att Hippokrates hade klassificerat den som ett läkemedel. Användes från början som ett “kylande” och inflammations hämmande medel, men också som ett läkemedel mot sängvätning och förstoppad urinblåsa. Läs mer

Historia, Läkande örter, Örter

Örtmedicin i Sverige

Under medeltiden när Sverige kristnades, var det munkar och nunnor som förde örttraditionen från bl.a. grekerna vidare. De var kunskapsrika och presterade i hög grad med att bota de sjuka. Örtagårdar skapades på klostren. Då framkallades olika örtbehandlingar till varje individ, efter sjukdom och behov. Läs mer

Historia, Naturmedel, Örter

Paracelsus naturmedicin

På 1500-talet kom Paracelsus som trodde på de fyra elementen, men han ansåg samtidigt att kosmos var skapat av tre andliga principer: salt, svavel och kvicksilver. Detta handlar om symboler, precis som elementär – läran. De tre principerna kallades “tria prima” och de ansågs finnas i allt skapat – sten precis som människa. Läs mer

Historia

Forngrekisk medicin

Den första berömda läkaren under antiken var Hippokrates som levde i Grekland under 400-talet f. Kr.
Hippokrates (ca 460-377fKr) har blivit tillkallad medicinens eller läkekonstens fader. Han ansåg att sjukdom kom ifrån naturen och inte gudarna. Han var den förste läkaren som faktiskt undersökte sina patienter och som tyckte att läkaren skulle snarare behandla patienten än hans sjukdom. Detta baserades på åsikten att sjukdom är en oenighet och obalans i patientens liv. För att behandla patienten, skulle läkaren ta hänsyn till dennas personlighet, levnadssätt, miljö och matvanor. Läs mer

Historia

Medicinens historik

Dokument från tusentals år f. Kr vittnar om örtmedicinens utbredning i länder som Indien, Kina, Egypten och Grekland.De äldsta nedtecknade beskrivningar av ört – tradition finns på kilskriftstavlor från länderna kring Persiska viken. Dessa tavlor som är daterade till ungefär 6000 f.Kr beskrev lokala medicinalväxter och hur de skulle användas mot olika sjukdomar. Läs mer

Historia