Sök:

Örtmedicin

Bättre hälsa med naturens egen medicin

Röd solhatt

Solhatten kommer ursprungligen ifrån Nordamerika. Blomman blev känd som läkeväxt i Europa under 1700-talet. Användandet av röd solhatt var från början mot orm bett och sår. Under 1800-1900-talet användes den mycket mot infektionssjukdomar och som ett lindrande medel mot brännskador.

Nutida användningen

Solhatten används i dag främst för att behandla och förebygga förkylningar och influensa. Den nutida forskningen har visat på att solhatten kan verka på ett flertal olika sätt. Den är bland annat svagt antibiotiskt verksam, stimulerar lymfkörtlarnas motorik. Aktiverar vita blodkroppar till fagocytos, som betyder att de vita blodkropparna ”äter upp bakterier och virus”. Solhatten är också smärtlindrande.

Biverkningar

Allergiska reaktioner kan förekomma. Undersökningar av den röda solhatten har gjorts på råttor där man har preparerat råttorna med 15ml/kg essenser från blomman, men inga symtom har visats.


  1. Ej kommenterad.
Kommentera