Sök:

Örtmedicin

Bättre hälsa med naturens egen medicin

Medicinens historik

Dokument från tusentals år f. Kr vittnar om örtmedicinens utbredning i länder som Indien, Kina, Egypten och Grekland.De äldsta nedtecknade beskrivningar av ört – tradition finns på kilskriftstavlor från länderna kring Persiska viken. Dessa tavlor som är daterade till ungefär 6000 f.Kr beskrev lokala medicinalväxter och hur de skulle användas mot olika sjukdomar.

Den äldsta bevarade ört – boken är kinesernas “Pen Ts`ao” från 3000-talet f. Kr. Enligt gamla kinesiska sägnen, ört – boken är skriven av kejsaren Shen Hung. Den innehåller ett tusental läkeörter med beskrivningar om växtplats, tid för skörden, torkning, förvaring, vilken medicin som framställs och hur den används. Redan i den finns örter som vi än i dag använder t.ex. valeriana, lakrits och opiumvallmo nämnas.
Egypterna nedtecknade sina örter och dess användning på bl.a. Ebers papyrus, från ca 1500 f.
Kr. Många av de 700 växter som står skrivna där används än idag som läkemedel (lökar kummin, vallmo, fläder, mm); även penicillinet var känt i gamla Egypten. Örten aloe-vera, som t.ex. nämns i gamla testamentet som hälsoblomma och lämningar av växten har hittats i Egyptens kungagravar.


  1. Ej kommenterad.
Kommentera