Sök:

Örtmedicin

Bättre hälsa med naturens egen medicin

Johannesört

Johannesörten började användas efter det att Hippokrates hade klassificerat den som ett läkemedel. Användes från början som ett “kylande” och inflammations hämmande medel, men också som ett läkemedel mot sängvätning och förstoppad urinblåsa. Under 1800-talet använde man johannesörten mot melankoli dvs. nedstämdhet. Ännu idag används örten främst mot melankoli. Carl Von Linne´ klassade också örten som en medicin med verkan mot blodiga upphostningar, blod i urinen vid oro och hjärtklappningar.

Den nutida användningen av johannesört

Johannesörten är i dag godkänd hos läkemedelsverket. En av de främsta egenskaperna hos johannesörten är att den är sårläkande av mindre nervskador. Den är också både smärtlindrande och antiinflammatorisk vid utvärtes behandling av led och muskelverk. Under Hippokrates tid ansåg man att johannesörten stärkte levern. Detta har man idag fått bevis på genom forskning. Örten är också en utmärkt hudvårdsolja. Den ökar hudens genomblödning, gör den smidig och slätar ut rynkor.

Biverkningar

I en jämförelse mellan johannesörts preparat och skolmedicinsk användning fanns ingen statistisk skillnad i behandlings resultat. Däremot visade det sig att bivekningarna för “vanlig” antidepressiv skolmedicinsk användning gav 35,9% biverkningar i jämförelse mot johannesört där biverkningarna bara låg på 19,8%. Under en annan undersökning av 3250 patienter under en fyra veckors period var de vanligaste bieffekterna, allergiska reaktioner 0,5%, trötthet 0,4% och rastlöshet 0,3%. Denna undersökning utfärdades av Ernest E år 1999.

Johannesört kan vara livsfarlig

I en tidningsartikel skrev läkemedelsverket: “Ta inte örten tillsammans med andra läkemedel”. Läkemedelsverket varar här för att livsviktig medicin såsom Teofyllin, mot astma kan få en minskad effekt om den tas tillsammans med preparat som innehåller johannesört. Liknande effekter har också johannesörten på läkemedel som waran, som förhindrar blodproppar, enligt en sammanställning från flera svenska och utländska läkemedelsverk. Enligt en annan analys från läkemedelsverket är det också farligt att använda örten tillsammans med p-piller. Också tillsammans med antidepressiv medicin, där halterna av serotonin blir för höga.


  1. Ej kommenterad.
Kommentera