Sök:

Örtmedicin

Bättre hälsa med naturens egen medicin

Ginseng

Ginsengen har sitt ursprung i Kina och Korea. I Kina ansågs växten vara så värdefull att den endast fick användas utav kejsaren och hans familj. I Asien användes ginsengen som ett stimulerande medel för att påskynda läkning och öka immunförsvaret hos friska personer. Ginsengen gavs också till gamla eller sjuka som ett uppiggande medel. Till Europa kom ginsengen med Marco Polo på 1200-talet. Ginsengen började dock ej användas som läkemedel förens på 1700-talet.

Nutida användningen

Den ginseng som i dag används till naturläkemedel odlas i Sydkorea. Kemiska analyser visar att det är just dessa rötter som innehåller mest av de verksamma substanserna ginsenosiderna. Idag används ginsengen för att stimulera immunförsvaret, och att förbättra hjärnfunktionen. Ginsengen sänker också blodsockernivån. Genomblödningen i kroppen ökar vid användandet av ginseng, detta gör att tillgängligheten av syre ökar i cellerna. Vilket leder till att man får en förbättrad uthållighet, inlärningsförmåga och koncentrations förmåga.

Biverkningar

Besvär med mag-tarmkanalen kan förekomma, men försvinner så fort man slutar med ginsengen. Sömnproblem kan förekomma, men kan undvikas om man tar sin kur på morgonen istället för på kvällen.


  1. Ej kommenterad.
Kommentera