Sök:

Örtmedicin

Bättre hälsa med naturens egen medicin

Bachs blomstermedicin

Edward Bach var en läkare i England i början av 1900-talet. Bachs blomstermediciner är essenser från blommor som används för att påverka olika sinnestillstånd.

Ett av hans stora intressen låg i att få fram en mer skonsam medicin än vanlig skolmedicin.

Bach vidareutbildade sig till bakteriolog och kom då in på homeopatens område.
Under dr. Bachs tid som homeopat kom han till allt mer insikt om hur sjukdomarnas orsak bör sökas i patientens inre snarare än i den fysiska kroppen. Detta var grundtanken för homeopaterna. Han noterade under den här tiden att patienter med samma typ av personlighet och temperament ofta blir hjälpta av samma läkemedel, oavsett vilka fysiska problem de har.

Slutsatsen blev att det mentala och känslomässiga tillståndet är grundorsaken till sjukdomen.

Efter att ha jobbat som homeopat i ett par år och sökt vidare för att finna ett skonsammare botemedel, nu kom han i kontakt med örter. Örterna visade sig ha en skonsam förmåga att öka individens motståndskraft och förmedla en helande andlig kraft till kropp och själ. Efter detta framställde han sina 38 olika mediciner, framställda av 38 olika blomessenser från vilda växter.

Blomsterdropparna

Essenserna från blomsterdropparna framställs genom att blomman läggs i källvatten, därefter får den stå i ett par dagar och dra i solljuset.
Enligt Bach överförs då blommans positiva energimönster till flytande form.
Den vanligaste formen att använda blomsterdropparna är att droppa dem under tungan eller att blanda ut de med vatten och dricka.

• Blomsterdropparna kan användas var för sig, eller i kombination med andra.
• Kan användas i kombination med andra läkemedel utan att detta är skadligt för kroppen.
• Dropparna kan tas utav alla. Barn som vuxna.
• Dosering: 4-5 droppar per dag. Fördelas jämt över dagen.

Under sin tid som läkare kom han fram till att han kunde urskilja sju olika karaktäristiska tillstånd av emotioner, sju olika typer av människor.

De 38 olika essenserna från blommorna delar han därför in i sju olika kategorier.
• Rädsla eller fruktan
• Osäkerhet
• Bristande intresse för nuvarande situation.
• Ensamhet
• Överkänslighet mot inflytande och idéer.
• Modlöshet och förtvivlan.
• Överdriven omsorg för andra.


  1. Ej kommenterad.
Kommentera