Sök:

Örtmedicin

Bättre hälsa med naturens egen medicin

Aloe Vera

Aloe Veran har använts som medicinalväxt i flera hundra år. Den har används på samma sätt i alla tider, för att läka brännsår och andra sår. Läs mer

Läkande örter, Naturmedel, Örter

Ginkgo biloba

Ginkgo trädet nämndes redan för flera tusen år sedan, i kinesiska medicinska skrifter. Ginkgo biloba kom till Sverige under 1700-talet. Läs mer

Läkande örter, Naturmedel, Örter

Ginseng

Ginsengen har sitt ursprung i Kina och Korea. I Kina ansågs växten vara så värdefull att den endast fick användas utav kejsaren och hans familj. I Asien användes ginsengen som ett stimulerande medel för att påskynda läkning och öka immunförsvaret hos friska personer. Läs mer

Läkande örter, Naturmedel, Örter

Röd solhatt

Solhatten kommer ursprungligen ifrån Nordamerika. Blomman blev känd som läkeväxt i Europa under 1700-talet. Användandet av röd solhatt var från början mot orm bett och sår. Under 1800-1900-talet användes den mycket mot infektionssjukdomar och som ett lindrande medel mot brännskador. Läs mer

Läkande örter, Naturmedel

Kamomill

I Europa använde man främst kamomill för invärtes bruk mot mag- och tarm sjukdomar, menstruationssmärtor, och ett lugnande medel. Utvärtes tvättade man sig med ett sköljmedel gjort på kamomill vid underlivsinflammationer och som ögonbad vig ögonkatarr. Egypterna offrade kamomill till solguden Ra. De planterade också kamomillen på gravarna för att deras döda skulle få återfödas till ett rikt liv. Läs mer

Läkande örter, Naturmedel

Johannesört

Johannesörten började användas efter det att Hippokrates hade klassificerat den som ett läkemedel. Användes från början som ett “kylande” och inflammations hämmande medel, men också som ett läkemedel mot sängvätning och förstoppad urinblåsa. Läs mer

Historia, Läkande örter, Örter

Örtmedicin i Sverige

Under medeltiden när Sverige kristnades, var det munkar och nunnor som förde örttraditionen från bl.a. grekerna vidare. De var kunskapsrika och presterade i hög grad med att bota de sjuka. Örtagårdar skapades på klostren. Då framkallades olika örtbehandlingar till varje individ, efter sjukdom och behov. Läs mer

Historia, Naturmedel, Örter

Bachs blomsterdroppar

Följande är en presentation av Bachs blomsterdroppar. Läs mer

Naturmedel, Örter

Bachs blomstermedicin

Edward Bach var en läkare i England i början av 1900-talet. Bachs blomstermediciner är essenser från blommor som används för att påverka olika sinnestillstånd.

Ett av hans stora intressen låg i att få fram en mer skonsam medicin än vanlig skolmedicin. Läs mer

Läkande örter, Naturmedel, Örter

Paracelsus naturmedicin

På 1500-talet kom Paracelsus som trodde på de fyra elementen, men han ansåg samtidigt att kosmos var skapat av tre andliga principer: salt, svavel och kvicksilver. Detta handlar om symboler, precis som elementär – läran. De tre principerna kallades “tria prima” och de ansågs finnas i allt skapat – sten precis som människa. Läs mer

Historia